Petőfi Kör 2016

"Petőfi Kör 2016" – A szabadság, az igazság és egyenlőtlenség, a szolidaritás és hazaszeretet, valamint a demokrácia kérdései ma Magyarországon

Az ELTE Társadalomtudományi Kar, Göncz Árpád Alapítvány és a Közép-Európai Egyetemen működő Blinken OSA Archivum fiataloknak szóló, hat alkalomból álló vitasorozatot szervez 2016 tavaszától "Petőfi Kör 2016" címmel. A 2016. március 17-től induló programsorozaton a mai Magyarország aktuális társadalmi kérdéseiről lesz szó, mégpedig olyan, többféleképpen definiálható értékek mentén, mint a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, illetve a hazaszeretet. Az egyes témákat a tudományos élet egy-egy képviselője vezeti fel, melyet terveink szerint a közönség aktív részvételével folytatódó beszélgetés, a vélemények ütköztetése követhet.

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar
ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb, Konferenciaterem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, -1.75 terem)

© Erich Lessing / Magnum Photos A Petőfi Kör sajtóvitája: hallgatóság a teremben

A "Petőfi Kör 2016" programja

2016 márciusában szeretnénk újra kezdeni a Petőfi Kör vitáit.

A Petőfi Kör 1956-ban elsősorban szakmai vitafórumként indult, látszólag merőben szakpolitikai kérdéseket vetett föl. A viták során azonban valójában az akkori politikai rendszer alapértékeiről, erkölcsi alapjairól folyt a diskurzus. Mintha a résztvevők érzékelték volna, hogy a szakpolitikai kérdések megvitatása előtt mindenekelőtt azt kell tisztázni, milyen alapokon is nyugszik a rendszer, mik lehetnek a legitim céljai, milyen erkölcsi, igazságossági feltételeknek kell megfelelnie, hogyan kell adaptálni és átalakítani ahhoz, hogy az eredeti társadalmi és erkölcsi célkitűzéseihez közelebb kerüljön. Rendre kiderült, hogy ezek megvitatása nélkül nem lehet értelmes módon beszélni a szakpolitikai kérdésekről sem.

Meglehet, ma ismét alapkérdéseket kell megvitatnunk, mielőtt a lehetséges szakpolitikai alternatívákról beszélnénk. A Petőfi Kör 2016 olyan témákat kíván felvetni, amelyek látszólag elvont kérdések, valójában a legközvetlenebbül érintik nemcsak Magyarország, hanem Európa jövőjét is. Az elmúlt időszakban a világban lezajlott és jelenleg is zajló történések, és a magyarországi változások az alkotmányos rendszerben, politikai szerkezetben, mentalitásban és kultúrában arra ösztökélnek bennünket, hogy a politikai közösség erkölcsi alapjait, lehetséges közös értékrendjét érintő legfontosabb problémákat, azok filozófiai, szociológiai és jogi aspektusait újragondoljuk: megpróbáljuk kideríteni, hogy ezek a fogalmak hogyan értelmezendők, mit jelentenek a politikai közösség mindennapjaiban, milyen szerepük van életünk alakulásban, mi következik vagy következhet belőlük a mindennapokra nézve, hogyan viszonyulnak azokhoz a kihívásokhoz, amelyekkel az ezredforduló után szembesülnek a modern társadalmak.

A vitaestekről

Előzetesen hat vitaestet tervezünk: a program 2016. március 17-én, a Petőfi Kör első ülésének 60. évfordulóján indul, az utolsó vitára pedig 2016. november 4-én kerülne sor. A vitasorozat nem titkolt célja, hogy számba vegye a békés, formalizálható kibontakozási lehetőségeket, hogy megtalálja azokat a közös pontokat, amelyeket az újraformálódó magyar politikai közösség többsége elfogadhat.

Minden témakörhöz összesen négy előadót, hozzászólót kérünk fel előzetesen. Az előadások és korreferátumok után a közönségnek lehetősége lesz részt venni a vitákban. A vita szervezői előzetesen fölkérnek egy-két, a témában járatos szakembert, hogy kérdezzenek, kommentálják az elhangzottakat. A vitaestek tervezett időtartama hozzávetőlegesen két, két és fél óra. Minden vita után a szervezők (talán az előadókkal közösen) röviden, pontokba foglalva összefoglalják a viták a legfontosabb tanulságait, ami a viták honlapján, a közösségi médián és a következő viták közönsége számára, írásban is, elérhető lesz.